Wspólny krok w kierunku integracji!
Спільний крок до інтеграції!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie obywateli Ukrainy mających status uchodźcy: 20 pełnoletnich obywatelek Ukrainy (matki lub osoby będące prawnymi opiekunami) oraz ich 30 dzieci w wieku 7-11 lat przebywających w Polsce – głównie na obszarze województwa lubelskiego. 

До участі в проекті запрошуємо громадян України, які мають статус біженця: 20 дорослих громадян України (матері або законні опікуни) та 30 їхніх дітей віком 7-11 років, які проживають у Польщі – переважно на Люблінщині.

 

Projekt: Wspólny krok w kierunku integracji! korzysta z dofinansowania o wartości 34 553,47 euro
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG.
Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz wzmocnienie integracji 50 uchodźców poprzez zaplanowane działania w projekcie prowadzące do uzyskania kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, integracyjnym i gospodarczym

Проект: Спільний крок до інтеграції! вигоди від співфінансування на суму 34 553,47 євро
отримані від Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії в рамках грантів ЄЕЗ та Норвегії.
Метою проекту є підвищення соціальної та професійної активності та зміцнення інтеграції 50 біженців через заплановану діяльність у проекті, що веде до набуття компетенцій, необхідних для активної участі в соціально-професійному, інтеграційному та економічному житті