Zachęcamy obywateli Ukrainy do zgłoszenia się do projektu dotyczącego nauki języka polskiego – dotyczy osób pełnoletnich, które zamieszkują na terenie Polski i po rosyjskiej agresji przyjechały na teren naszego kraju i chcą nauczyć się języka polskiego.

Закликаємо громадян України подавати заявки на проект з вивчення польської мови – це стосується дорослих, які проживають у Польщі та після російської агресії приїхали до нашої країни та хочуть вивчати польську мову.

Więcej informacji/Більше інформації: LUBELSKIE POMAGA UKRAINIE