DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym


Aktualności

05.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 05.08.2022 r. został dodany Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr POWR.02.21.00-00-R125/21. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

Zalacznik-11-Oswiadczenie-pracownika-05.08.2022

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

29.07.2022 r. 

Szanowni Państwo,

ogłaszamy IV nabór dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  08 sierpnia 2022 r.

GODZINA: 08:00

Kwota naboru (alokacja): 592 500,00 zł

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa

B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa

C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce DOKUMENTY.

Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu :

 1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sek torow-2 
 2. Rejestracja firmy i pracowników w BUR – założenie kont (i podpięcie pracowników do przedsiębiorstwa): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 3. Kontakt Operatora z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu. 
 4. Zalogowanie się w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl 
 5. Wypełnienie Wniosku o umowę (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłaniu go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru

Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021)

Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

29.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2022 r. został dodany Załącznik nr 17 do Umowy  wsparcia – refundacji w projekcie  „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr POWR.02.21.00-00-R125/21. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

Załącznik nr 17 do Umowy – oświadczenie dot. środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

15.06.2022 r.

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

08.06.2022 r.

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w III naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową:

Lista rankingowa w ramach III rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PODPISANIA 

UMOWY WSPARCIA-REFUNDACJI

l.p. numer wniosku liczba punktów premiujących wnioskowana kwota 
1.

WNM2/604/4/04052022

15/15 237 000,00 zł
2.

WNM2/603/4/04052022

15/15 276 000,00 zł

16.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”  nr POWR.02.21.00-00-R125/21

Załącznik 11 Oświadczenie pracownika 16.05.2022

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.


10.05.2022 r. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.05.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”  nr POWR.02.21.00-00-R125/21

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r.

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

29.04.2022 r. 

Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

27.04.2022 r. 

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP – informujemy, że w najbliższym wnioskowaniu należy przedstawić dane  poziomu zatrudnienia oraz wielkości obrotów i aktywów za lata 2019, 2020 oraz 2021. W przypadku gdy rok obrotowy nie jest jeszcze zamknięty, należy wpisać dane szacunkowe.

26.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy III nabór dla  Dużych Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  04 maj 2022 r.

GODZINA: 08:00

Kwota naboru (alokacja): 529 300, 00 zł

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

60 osób z dużego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce DOKUMENTY.

14.04.2022 r.

życzenia

13.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15.02.2022r. Biuro Projektu będzie czynne w godzinach 09.00 – 12.30.

29.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2022 r. został zaktualizowany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ( § 4, pkt. 3) oraz Załącznik nr 11 do Regulaminu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa aktualizacja z dn. 29.03.2022

Załącznik nr 11 Oświadczenie pracownika z dn. 29.03.2022

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

04.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 04.03.2022 r. został zaktualizowany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ( § 3, pkt. 3, § 9 pkt. 3).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa aktualizacja 04.03.2022 r.

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

28.02.2022 r.

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w II naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie został on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

Z uwagi duże zainteresowanie projektem firm wnioskujących, kwota alokacji została zwiększona do 150%, a weryfikacji poddano więcej aplikujących firm, niż początkowo zakładano, w dniach trwania naboru, tj. 07.02.-08.02.2022.

Lista rankingowa w ramach II rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PODPISANIA 

UMOWY WSPARCIA-REFUNDACJI

l.p. numer wniosku liczba punktów premiujących wnioskowana kwota 
1. WNM2/534/3/07022022 15/15 39 500,00 zł
2. WNM2/530/3/07022022 5/15 158 000,00 zł
3. WNM2/587/3/07022022 15/15 363 400,00 zł
4. WNM2/589/3/07022022 10/15 79 000,00 zł
5. WNM2/593/3/07022022 10/15 39 500,00 zł
6. WNM2/592/3/07022022 5/15 15 800,00 zł

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PODPISANIA 

UMOWY WSPARCIA-REFUNDACJI

l.p. numer wniosku liczba punktów premiujących wnioskowana kwota 
1. WNM2/536/3/07022022 5/15 158 000,00 zł
2. WNM2/539/3/07022022 10/15 39 500,00 zł
3. WNM2/580/3/07022022 0/15 6 400,00 zł
4. WNM2/563/3/07022022 0/15 6 400,00 zł
5. WNM2/540/3/07022022 15/15 79 000,00 zł
6. WNM2/532/3/07022022 5/15 158 000,00 zł
7. WNM2/582/3/07022022 5/15 3 200,00 zł

8.

WNM2/581/3/07022022 0/15

6 400,00 zł

9.

WNM2/533/3/07022022

10/15

158 000,00 zł

10.

WNM2/556/3/07022022

10/15

158 000,00 zł

11.

WNM2/537/3/07022022

10/15

158 000,00 zł

12.

WNM2/594/3/14022022

0/10

7900,00 zł

21.02.2022 r.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 22.02.2022 r. (godz. 11:00-11.40) będziemy uczestniczyć w webinarium „Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, motoryzacyjnej oraz budowlanej” organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku.

Podczas spotkania omówiona zostanie m.in. specyfika i etapy udziału w projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Poniżej szczegółowe informacje:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2015-bezplatne-webinarium-wsparcie-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej-motoryzacyjnej-oraz-budowlanej

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-wsparcie-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej-motoryzacyjnej-oraz-budowlanej/

https://www.facebook.com/gpirzeszow

18.02.2022 r.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 18.02.2022 r. został usunięty Załącznik nr 9.1  do Umowy wsparcia w projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”, w związku z powyższym zaktualizowano również Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa aktualizacja 18.02.2022 r.

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

08.02.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż drugi nabór wniosków do projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” został zakończony z powodu wyczerpania 150% alokacji.

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

O terminie kolejnych naborów poinformujemy niebawem.

03.02.2022 r.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika z dn. 03.02.2022

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

28.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy II nabór dla  mikromałych i średnich Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  07 luty 2022 r.

GODZINA: 12:00

Kwota naboru (alokacja): 489 800, 00 zł

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa

B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa

C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce DOKUMENTY.

25.01.2022 r.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 25.01.2022 r. zostały zaktualizowane następujące załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

 1. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dnia 25.01.2022 r.
 2. Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis z dnia 25.01.2022 r.
 3. Załącznik nr 9 Wzór Umowa wsparcia-refundacji z dnia 25.01.2022 r.
 4. Załącznik nr 11 Oświadczenie pracownika z dnia 25.01.2022 r.

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

14.01.2022 r.

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w I naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie został on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

Lista rankingowa w ramach I rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PODPISANIA 

UMOWY WSPARCIA-REFUNDACJI

l.p. numer wniosku liczba punktów premiujących wnioskowana kwota 
1. WNM2/546/1/05012022 15/15 86 900,00 zł

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PODPISANIA 

UMOWY WSPARCIA-REFUNDACJI

l.p. numer wniosku liczba punktów premiujących wnioskowana kwota 
1. WNM2/540/1/05012022 15/15 158 000,00 zł

10.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.01.2022 r. został zaktualizowany REGULAMIN REKRUTACJI I  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Dobry kurs-rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

 • § 5 Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw, pkt. 1 – zmiana terminu rekrutacji
 • § 5 Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw, pkt. 17 – zmiana zapisów

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – aktualizacja z dn. 10.01.2022 r.

05.01.2022 r.

Informujemy, że w dniu 07.01.2022r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

05.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków do projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” został zakończony z powodu wyczerpania 150% alokacji.

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

O terminie kolejnych naborów poinformujemy niebawem.

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy I nabór dla  mikromałych i średnich Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  05 stycznia 2022 r.

GODZINA: 12:00

Kwota naboru (alokacja): 134 300,00 zł

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa

B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa

C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce DOKUMENTY.

Etapy udziału w projekcie

22.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Niebawem zostanie  uruchomiony nabór w projekcie pn. „Dobry kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21, realizowanym przez Operatora: Marcin Rokoszewski Marsoft oraz Partnera Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, projekt opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2”

Przypominamy, aby uzyskać wsparcie należy:

 1. Zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2;
 2. Zarejestrowanie profilu przedsiębiorstwa w BUR ( również pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie); https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Zalogowanie się w systemie Operatora https://kompetencjemoto.pl/ (po otrzymaniu linku aktywacyjnego w terminie 5 dni);

oraz wypełnienie Wniosku o Umowę do projektu (którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłanie go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru.

Informacje dotyczące znajdują się na stronie  projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, załącznikami oraz Rekomendacjami Rady Sektorowej sektora usług rozwojowych, dostępnymi w zakładce: Dokumenty

Zmień wielkość czcionki
Kontrast