Dokumenty do pobrania


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa z dn. 29.03.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r.

Załącznik nr 2a Instrukcja określająca status MŚP  

Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika z dn. 03.02.2022 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5.1 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis

Załącznik nr 5.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis z dnia 25.01.2022 r.

Załącznik nr 7 Wzór Wniosek o umowę 

Załącznik nr 8 Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021 r.

Załącznik nr 9 Wzór Umowa wsparcia-refundacji z dnia 25.01.2022 r.

Załącznik nr 10 Ankieta oceniająca usługę rozwojową

Zalacznik-11-Oswiadczenie-pracownika-05.08.2022 r.

Załącznik nr 12 Karta wykonania usługi doradczej

Załącznik nr 13 Karta wykonania usługi spoza BUR

Załącznik nr 14 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Załącznik nr 15 Wniosek o refundację_wypłatę zaliczki

Załącznik nr 16 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Załącznik nr 17 do Umowy – oświadczenie dot. środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia

Etapy w projekcie

Wielkość dofinansowania


PLAKAT | INFO 1 | INFO 2 | FAQ

Ważne strony:

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Baza Usług Rozwojowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacje o Pomocy Publicznej

PKD wykluczone-i-rozdzielnosc-rachunkowa.pdf