Logotyp Lubelskie


Aktualności


27.06.2022 r.

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki rekrutacji w ramach ostatniego naboru do projektu „Biznes Lubelskie”:

Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

24.06.2022 r.

Informujemy, że od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. prowadzony będzie nabór biznesplanów do projektu „Biznes Lubelskie”. Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

22.06.2022 r.

UWAGA! Informujemy, że z dniem 22.06.2022 r. o godz. 15:00 zawieszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”.

10.06.2022 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji w ramach pierwszego naboru do projektu „Biznes Lubelskie”:

Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

06.06.2022 r.

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki rekrutacji w ramach pierwszego naboru do projektu „Biznes Lubelskie”:

Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

01.06.2022 r.

UWAGA! Informujemy, że z dniem 01.06.2022 r. o godz. 15:00 zawieszamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”.

Jednocześnie informujemy, że od 02.06.2022 r. rozpoczyna się kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”. Dokumenty są przyjmowane w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Marcin Rokoszewski MARSOFT, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w siedzibie Lidera projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

13.05.2022 r.

Przypominamy, że od 13.05.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Biznes Lubelskie”. Dokumenty są przyjmowane od godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Marcin Rokoszewski MARSOFT, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w siedzibie Lidera projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

12.05.2022 r.

Od 13.05.2022 r. rozpoczynamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Marcin Rokoszewski MARSOFT, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w siedzibie Lidera projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

04.05.2022 r.

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wkrótce w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” będą dostępne dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

↓↓

REKRUTACJA