baner

O NAS

Działalność została założona 1 stycznia 2011 roku. Od początku swojego istnienia podstawową gałęzią rozwoju są usługi handlowe oraz informatyczne. Swoim zasięgiem obejmujemy rynek lokalny jak również krajowy.  Obsługujemy sektor biznesowy i detaliczny. Dostarczamy oprogramowanie klasy erp, rozwiązania
dedykowane do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Na zlecenie wykonujemy prace programistyczne, wdrożeniowe, zajmujemy się konsultingiem biznesowym. Obsługujemy rynek detaliczny wykorzystując aplikacje i sklepy internetowe zapewniając odbiorcom dostawę produktów oraz usług na terenie całego kraju. Od 2012 roku dzięki unijnym dotacjom zajmujemy się tworzeniem mobilnego systemu wsparcia podróżnych.

więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martsoft Marcin Rokoszewski, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, tel: 602 278 480
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ww. rozporządzenia.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

MARSOFT Marcin Rokoszewski

Tytuł projektu:

 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje”

Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Nr umowy: 07.12- UDA- RPLU.01.01.00-06-120/12

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

NASZE USŁUGI

Modelowanie procesów biznesowych

Promocja w internecie dla firm

Wdrażanie i wsparcie systemów informatycznych

Wzmacnianie procesów sprzedaży

ZOBACZ WIĘCEJ >

NASI PARTNERZY

KONTAKT Z NAMI

ADRES
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
EMAIL
info@marsoft.eu
TELEFON
Biuro 733 899 866
Marcin Rokoszewski 602-278-480
FORMULARZ KONTAKTOWY

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.