Dokumenty do pobrania


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa z dn. 29.03.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r.

Załącznik nr 2a Instrukcja określająca status MŚP  

Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika z dn. 03.02.2022 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5.1 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis

Załącznik nr 5.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis z dnia 25.01.2022 r.

Załącznik nr 7 Wzór Wniosek o umowę 

Załącznik nr 8 Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021 r.

Załącznik nr 9 Wzór Umowa wsparcia-refundacji z dnia 25.01.2022 r.

Załącznik nr 10 Ankieta oceniająca usługę rozwojową

Załącznik 11 Oświadczenie pracownika 16.05.2022

Załącznik nr 12 Karta wykonania usługi doradczej

Załącznik nr 13 Karta wykonania usługi spoza BUR

Załącznik nr 14 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Załącznik nr 15 Wniosek o refundację_wypłatę zaliczki

Załącznik nr 16 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Etapy udziału w projekcie

Wielkość dofinansowania


PLAKAT | INFO 1 | INFO 2 | FAQ

Ważne strony:

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Baza Usług Rozwojowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacje o Pomocy Publicznej

PKD wykluczone-i-rozdzielnosc-rachunkowa.pdf